Kontakt

KANSLI
Stockholm Football Cup c/o Enskede IK

Postadress:
Box 90266
120 24 Stockholm

Besöksadress och leveranser:
Enskedevägen 95
122 63 Enskede
Telefonnummer: +46 8 525 06 077
e-mailadress: info@stockholmfootballcup.com

Organisationsnummer: 802525-2894

Cuporganisation:CUPGENERAL
Jonas Dyrke
kansli@stockholmfootballcup.com                         
Tel: +46 8 525 06 077

CUPGENERAL
Mats Sommarström
kansli@stockholmfootballcup.com                        
Tel: +46 8 525 06 077

                            PRESS / MEDIA
Christian Nyreröd
Tel: +46 70 788 60 20                           
 
MARKETING / SITE
Mikael Persson
info@stockholmfootballcup.com                           
 
INTERNATIONELLA KONTAKTER
Jessica Landström
info@stockholmfootballcup.com                           
 

FUNKTIONÄRER / SOCIALA MEDIER
Petra Knutås
funktionar@stockholmfootballcup.com                    
 

FUNKTIONÄRER / SOCIALA MEDIER
Linn Eriksson
funktionar@stockholmfootballcup.com                    
 

SJ SAS Tallink SIlja