Transport
Parkering
SFCs planer och idrottsplatser ligger ganska centralt i Stockholm, vilket medför att det är trångt om utrymme och det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser. Vi rekommenderar att använda allmänna kommunikationsmedel (SL) samt att lämna bilen hemma. Alternativet är att söka parkeringplatser som inte ligger i direkt närhet till spelplanerna.


Mer information kring transport till och från cupen för SFC 2020 uppdateras inom kort.
Gröna lund Stockholm Stad