KANSLI

Stockholm Football Cup c/o Enskede IK

Postadress:

Box 90266

120 24 Stockholm

Besöksadress och leveranser:

Enskedevägen 95

122 63 Enskede

Telefonnummer: +46 8 525 06 077

e-mailadress: info@stockholmfootballcup.com

Organisationsnummer: 802525-2894

Cuporganisation:


CUPGENERAL


Jonas Dyrke


  TÄVLINGSKOMMITTÉ


Jessica Landström


BOENDE / INTERNATIONELLA RELATIONER  


Mikael Dorch

FUNKTIONÄRER / MARKNADSFÖRING


Petra Knutås
FUNKTIONÄRER / SOCIALA MEDIER


Linn Eriksson

EVENTS / MARKNADSFÖRING


Linnea Kronosjö

EVENTS / MARKNADSFÖRING


Adam Stighäll

INFRASTRUKTUR


Anders Johansson