Härligt intresse för SFC

Vi är glada över det stora intresse ni visat för SFC. Ett par klubbar har varit extra snabba med anmälningar trots lovtider, härligt!