STOCKHOLM FOOTBALL CUP - SFC
är en fotbollscup arrangerad av Enskede IK
som utsågs till årets barn- och ungdomsförening i Sverige 2016.


Syfte och mål med cupen

 • Vi vill arrangera en årlig internationell ungdomsturnering i Stockholm där fokus ligger på minnesvärda upplevelser för alla deltagare.
 • Vi ska erbjuda mer än fotboll, en helhet av upplevelser och nöjen, en "cuplevelse" som gör att deltagarna vill återkomma.
 • Att ungdomar ska ha något roligt att se fram emot och göra under sommarlovet.
 • Vårt mål är att turneringen ska vara Sveriges mest omtyckta ungdomsturnering och vinna internationellt anseende.

Cupens vision

 • Cupen ska vara en mötesplats för deltagare oavsett kön, sexuell läggning, kultur, religion eller etnisk bakgrund.
 • Cupen ska vara en internationell turnering som bidrar till att utveckla fotbollen i närområdet och regionen.
 • Cupen ska sträva efter en jämn fördelning mellan deltagande flickor och pojkar.
 • Cupen ska vara en fotbollsturnering som arrangeras och genomförs i Stockholm av Enskede IK.
 • Cupen ska vara en representant för varumärket Stockholm.

Värdegrund för cupen

 • Cupen skall ha Enskede IK's värderingar som bas och stå för tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap.
 • Cupen arrangeras utgående från allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, kultur, region eller etnisk bakgrund.
 • Cupen verkar för Fair Play och belönar också ett lag per åldersklass i 9 och 11 manna med pokal.
 • Cupen ställer sig även bakom IQ, en folkrörelse för smartare syn på alkohol ( www.iq.se ).
 • Cupen har nolltolerans mot sexuella trakasserier.