Över 100 lag anmälda från 8 olika länder!

Många internationella lag har nu anmält sig i olika klasser
och fler är på väg in.